Meme Kanserinin En Önemli Nedeni Genetik Faktörler

Meme Kanserinin En Önemli Nedeni Genetik Faktörler

Meme kanseri Dünya’da kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı son verilere göre, yaşamı boyunca her 8 kadından birinde meme kanseri görülebiliyor.Türkiye’de kadın kanserlerinin %28-30’unu meme kanseri oluşturuyor. Bu veriler ışığında meme kanseri, hiçbir kadının aklına bile getirmek istemediği bir sağlık sorunu olarak önemini koruyor. 

Meme kanserinin bazı sinyaller vererek geldiğini belirten NB Kadıköy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Aksoy, bu belirtileri göz ardı etmenin hayatı tehlikeye atmak dışında bir işe yaramadığını ekliyor. Op. Dr. Fikret Aksoy meme kanseri ve tedavisinde tıpta yaşanan son gelişmeler ve meme kayıplarının önüne geçen Onkoplastik (meme koruyucu) Cerrahi konusunda bilgiler paylaştı. 

Genetik yapıda çeşitli faktörlerin ve normal yaşlanmanın etkisiyle ortaya çıkan bozukluklar kansere neden olur. Kanserlerin %7-9’luk kısmı ailesel geçişlidir. Memedeki süt bezleri ve kanallarını oluşturan hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile meme kanseri ortaya çıkar.

Uluslararası Kanser Ajansı özellikle meme kanserindeki artışa dikkat çekmiştir. Kadınlarda meme kanser insidansının bir önceki tahminlere göre %20, meme kanserinden ölümlerin ise %14 arttığını belirtmiştir. Meme kanseri kadın kanserleri içinde en fazla görülen ve en fazla ölüme neden olan kanserdir. Dünyada kanser olan her 4 kadından biri meme kanseridir(%25).

Meme kanseri Dünya’da kadınlarda en sık görülen kanserdir. Ancak elbette ki çok daha az olmakla birlikte erkeklerde de görülür. Bu oran 1/100 dür. Yüz kadın meme kanserine karşılık bir erkek meme kanseri mevcuttur, tedavisi ise aynıdır.

Meme kanserli hastaya yaklaşımda hastaya verilen temel tedaviler:

   1. Cerrahi Tedavi

   2. Radyoterapi

   3. Sistemik tedaviler (Kemoterapi, Endokrin tedavi ve hedefe yönelik tedaviler)

Meme kanserinin erken evresinde en etkin tedavi cerrahidir. Meme kanserinde cerrahi tedavi önerilenler, hastalıkları erken evrelerde olan ve ameliyatla kanserli doku tam olarak çıkartılabildiğinde yaşam şansı en yüksek hasta grubunu oluşturmaktadır. Tanı konduğunda %75-80’i  cerrahi tedavi evresindedir. Cerrahi tedavide de seçenekler kendi içinde ayrılmaktadır.

• Radikal mastektomi (Günümüzde tercih edilmemektedir). 

• Modifiye radikal mastektomi. ( Memenin alınması ile birlikte koltuk altı lenf       bezlerinin alınması veya alınmadan) 

• Meme koruyucu cerrahi (kadranektomi, lumpektomi, geniş lokal eksizyon).Evre1-2 hastalarda

• Onkoplastık meme cerrahisi.(Erken evre ve evre1-2 hastalarda)

Teşhisi takiben uygulanacak olan ve meme kanserinin tedavisinde birincil öneme sahip olan cerrahi girişim ise hasta için bir stres kaynağıdır. Genellikle kayıp yaşantısı olarak algılanan ameliyat, hastanın beden imajını, öz güvenini, psikolojik durumunu, cinsel yaşamını ve çevre ile ilişkilerini olumsuz etkiler. Onkoplastik cerrahi bu noktada hastanın isteklerine onkolojik prensiplerde cevap vermede yardımcı olmaktadır. Aslında işin özü sağlıklı olmak. Bu da hem fiziksel, hem ruhsal, hem de sosyal olarak kendini iyi hissetme hali demektir.

 Meme kanseri tanısı sonrası hekimlerin ve hastaların odaklandığı üç temel konu sağ kalım, onkolojik yerel kontrol ve yaşam kalitesidir. Onkoplastik meme cerrahisi; meme koruyucu cerrahi yapılan hastalarda tümörün alınması esnasında rekonstrüktif tekniklerin eş zamanlı yapılmasıdır. Plastik teknikler ile memede oluşan defektin giderilmesi mümkündür. Memelerini kaybetme korkusu azalan hastaların yaşam kalitesi de artmaktadır.

Dişilikte öne çıkan ya da çıkarılan göğüs olduğunda memeyi kaybetmeye neden olacak hastalıklar çoğu kişi için büyük kabusa dönüşür. Memesini kaybetmeden hastalıktan kurtulmuş ve taburcu olmuş bir kadının mutluluğunu paylaşıyor olmak en büyük zenginliktir.

 

Op. Dr. Fikret Aksoy

NB Kadıköy Hastanesi

Genel Cerrahi Uzmanı

PARTNERLERİMİZ
  • Hummel
  • bioxcin
  • DoubleTree  byHilton
  • Biota
  • Nbkadiky
  • turk-telekom
  • Besin Store

HABERDAR OLUN !

en sıcak haberler önce size gelsin.